Skip to main content

Metsästyslain koiran kouluttamista koskevan säädöksen erilaisten tulkintojen myötä on herännyt kysymyksiä, voidaanko sorkkaeläimiä ajattaa kokeissa ja niillä kouluttaa koiria tammi-helmikuussa.

Metsästyslain 52§ 2 momentin mukaan hirvieläimen rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun.

Metsästysasetuksen 12§ 2 momentin mukaan metsäkauriin metsästyksessä koiraa saa käyttää vain syyskuun viimeisestä lauantaista 15 päivään helmikuuta. Tätä sovelletaan myös valkohäntäpeuran ja kuusipeuran osalta.

Metsästyslain perusteluiden mukaan koirakokeet ja kouluttaminen metsästystä varten merkitsevät sellaista riistaeläinten häiritsemistä, joka rauhoitusaikana olisi yleensä katsottava kielletyksi

Edellä esitetyn perustella koiraa voidaan kouluttaa pienten sorkkaeläinten osalta ja niillä kokeita järjestää lähtökohtaisesti 20.8-15.2. Kuitenkin on huomioitava, että 1.1-15.2. välisenä aikana oikeutus perustuu metsästyslupaan, ei koiran koulutuksen määrittävään lakipykälään. Tällöin kokeiden järjestämiseksi ja kouluttamiseksi valkohäntäpeuralla ja kuusipeuralla on alueella oltava voimassa eläimen pyyntilupa. Metsäkauriilla ei ole pyyntilupajärjestelmää, jolloin niiden metsästäminen koiralla ja siten koiran kouluttaminen ja kokeiden järjestäminen on aina sallittua 15.2. asti. 

Lisäksi on otettava huomioon vuosittain mahdolliset muutokset metsästysasetuksessa ja -laissa. Tässä tiedotteessa kuvattu tilanne perustuu syyskuussa 2022 voimassa oleviin säädöksiin.

Lisätietoja:
saantojakoulutus.sdj(at)gmail.com
sdj.paakouluttaja(at)gmail.com