YLEISTÄ

Jotta jollakin on oikeus järjestää SDJ:n valtakunnallinen tapahtuma, järjestö edellyttää, että järjestäjä ilmoittaa kirjallisesti tutustuneensa tapahtumasta oleviin järjestelysääntöihin, ohjeisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Tapahtumalle tulee valita toimikunta, johon kuluu ainakin puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja tilintarkastaja. Järjestön puolesta toimikuntaan kuuluu valitsija-toimikunnan puheenjohtaja tai muu järjestön valitsema henkilö ja toinen järjestön tilintarkastajista. Toimikunnan kokoonpano tulee ilmoittaa järjestölle. Toimikunnan pakollisten jäsenten tulee olla järjestön jäseniä. Jos halutaan poiketa näistä ohjeista, asiasta on sovittava etukäteen kirjallisesti SDJ:n hallituksen kanssa. Tapahtumista pidetään kirjanpito, josta ilmenee tapahtumaan liittyvät tulot/menot. Tileistä tulee olla toimikunnan allekirjoittama tilintarkastajien lausunnolla varustettu selvitys hallitukselle viimeistään 2 kuukautta tapahtuman jälkeen.

Ajomestaruuskilpailut:

Tapahtuma tulee järjestää voimassaolevan järjestämissäännön ja hallituksen hyväksymien tarkentavien ohjeiden mukaisesti.

Tarkentava ohje dreeverien ajomestaruuskilpailun järjestämisohjeen 5 §:än

Yhdistys tekee tarjouksen hallitukselle SM-kilpailujenjärjestämisestä.

Tarjouksesta tulee ilmetä:

 • osanottomaksu
 • maastot, laajuus, etäisyys yms.
 • keskuspaikka, majoitus

Varojen käyttö:

 • järjestäjä vastaa, että toiminta on tarjouksen mukainen ja myös siitä aiheutuvasta tappiosta. Jos tappio aiheutuu ennalta arvaamattomasta seikasta, esim. tulipalosta, järjestäjä voi anoa avustusta tappionkattamiseen järjestöltä. Mahdollinen tuotto 500 euroon saakka kuuluu järjestäjälle, siitä ylimenevä osuus puolitetaan järjestäjän ja järjestön kesken. Järjestäjän osuuteen kuuluu kohtuullinen määrä kutsu-vieraita kuljetuksineen ja ylläpitoineen.

Tarkentava ohje hyväksytty SDJ:n hallituksen kokouksessa 27.11.2005 § 8.

 • Järjestävällä kerholla on tapahtuman tukemiseksi mahdollisuus anoa alueelleen Dreeverijärjestön kesäpäiviä ja erikoisnäyttelyä.

Dreeverien kesäpäivät:

 • Tapahtuman järjestää joko järjestö tai joku järjestämisvastuun saanut järjestäjä
 • Kesäpäivien ohjelma laaditaan järjestön hallituksen ja järjestäjän kanssa yhteistyössä.
 • Jos tapahtuma liittyy SM-kisojen järjestelyihin, jaetaan tuotto suhteessa:
 • 1/2 järjestäjälle, 1/2 SM-kisa tapahtuman tilille.
 • Jos tapahtuma on erillinen, sovitaan tuotosta hallituksen kanssa etukäteen.
 • Jos tapahtumaan liittyy järjestön koulutusta, järjestö vastaa koulutustapahtumaan liittyvistä suoranaisista kuluista ( esim. tilavuokrat, tarjoilut)

Järjestön erikoisnäyttely:

 • Näyttelyn järjestää järjestö tai joku järjestämisvastuun saanut järjestäjä.
 • Tapahtumasta ns. piirivero tilitetään järjestölle (kennelpiirille ei mene veroa erikoisnäyttelystä).
 • Jos tapahtuma liittyy SM-kisojen järjestelyihin, jaetaan muu tuotto seuraavasti: 1/2 järjestäjälle, 1/2 SM-tapahtuman tilille.
 • Jos tapahtuma on erillinen, sovitaan tuotosta hallituksen kanssa etukäteen.

Näitä ohjeita noudatetaan vuoden 2007 tapahtumista eteenpäin.