Lomakkeet jalostustiedon keräämistä varten

Näillä lomakkeilla voit

  • Kysellä jalostustoimikunnalta ideoita yhdistelmää varten
  • Kysyä suositusta tietylle yhdistelmälle
  • Ilmoittaa uroksesi tiedot jalostusurosrekisteriin
  • Ilmoittaa pentueen syntymisestä, astutuksesta, suunnittelusta tai tyhjäksi jäämisestä
  • Täyttää rodun terveys- ja käyttökelpoisuuskyselyn koirastasi
  • Täyttää keuhkopöhölomakkeen, mikäli epäilet koirallasi keuhkopöhöä (ödeemaa)