SM-kilpailujen valintasäännöt, noudatetaan vuoden 2023 kisoista alkaen

SDJ-FDK:n hallitus on kokouksessaan 20.4.2023 hyväksynyt alla olevat säännöt koirien valinnasta SM-kilpailuihin.

SM-kilpailuun valitaan valintapisteiden perusteella 12 koiraa. Edellisvuoden mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.

Seuraavien 12 koiran ja varakoirien osallistumisoikeus ja -järjestys määräytyy seuraavasti:

  • kolmen koetuloksen, jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kahdelta eri ylituomarilta, yhteenlaskettu kilpailupistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee parhaan kokeen tulos. Kilpailupisteet määritetään liitteen 1 (kilpailupisteytys dreeverien ajokokeissa) mukaisessa menettelyssä.
  • valinnassa otetaan huomioon vain Suomessa saavutetut DRAJ-tulokset. Valinnassa ei oteta huomioon mitään kokokauden kokeessa saavutettua tulosta.
  • tulokset on saavutettu edellisen vuoden SM-kilpailun jälkeen, enintään yksi SM-kilpailua edeltävältä koekaudelta.
  • koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa.
  • kilpailuun ilmoitettavalta koiralta vaaditaan käyttövalionarvon mahdollistava näyttelytulos.
  • Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsijatoimikunnan puheenjohtajalle.
  • Kilpailuun ilmoitettavan koiran omistaja/ohjaaja sitotutuu luovuttamaan paikannuslaitteensa näkyvyyden kilpailun ajaksi järjestäjän ennalta määrittämään liveseurantatoimintoon, mikäli sellainen on kilpailussa käytössä. Mikäli koiralla tavallisesti käytettävä laite ei sovellu ominaisuuksiensa takia seurantajärjestelmään, sitoutuu koiran omistaja/ohjaaja ottamaan koiralle järjestäjän osoittaman lainalaitteen kilpailun ajaksi

LIITE 1: Kilpailupisteytys dreeverien ajokokeissa.pdf (aukeaa uuteen välilehteen)