SM-kilpailujen valintasäännöt, noudatetaan vuoden 2022 kisoista alkaen

SDJ-FDK:n hallitus on kokouksessaan 9.12.2021 hyväksynyt alla olevat säännöt koirien valinnasta SM-kilpailuihin.

SM-kilpailuun valitaan valintapisteiden perusteella 12 koiraa. Edellisvuoden mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.

Seuraavien 12 koiran ja varakoirien osallistumisoikeus ja -järjestys määräytyy seuraavasti:

  • kolmen koetuloksen, jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kahdelta eri ylituomarilta, yhteenlaskettu pistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee parhaan kokeen tulos.
  • valinnassa otetaan huomioon vain Suomessa saavutetut DRAJ-tulokset. Tuloksista enintään yksi saa olla saavutettu säännöissä/ohjeissa hyväksytyn sorkkaeläimen (S) ajosta. Valinnassa ei oteta huomioon mitään kokokauden kokeessa saavutettua tulosta.
  • tulokset on saavutettu edellisen vuoden SM-kilpailun jälkeen, enintään yksi SM-kilpailua edeltävältä koekaudelta.
  • koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa.
  • kilpailuun ilmoitettavalta koiralta vaaditaan käyttövalionarvon mahdollistava näyttelytulos.
  • Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsijatoimikunnan puheenjohtajalle.
  • Kilpailuun ilmoitettavan koiran omistaja/ohjaaja sitotutuu luovuttamaan paikannuslaitteensa näkyvyyden kilpailun ajaksi järjestäjän ennalta määrittämään liveseurantatoimintoon, mikäli sellainen on kilpailussa käytössä. Mikäli koiralla tavallisesti käytettävä laite ei sovellu ominaisuuksiensa takia seurantajärjestelmään, sitoutuu koiran omistaja/ohjaaja ottamaan koiralle järjestäjän osoittaman lainalaitteen kilpailun ajaksi

Valinnassa kokeen ajattamiseläimeksi määräytyy se ajoeläin, josta koko kokeessa tulee enemmän ajopisteitä. Tulkinta koskee valintasääntöjen kohtaa, jonka mukaan tuloksista enintään yksi saa olla saavutettu säännöissä/ohjeissa hyväksytyn sorkkaeläimen (S) ajosta. (Hallitus 19.8.2020)