Katso alkuperäinen ohje: kennelpiirien-piirinmestaruuskokeiden-jarjestamisohje (kennelliitto.fi)

Hyväksytty Kennelliitossa 27.10.2021
Voimassa 1.1.2022 alkaen

KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN

Piirin mestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.

Saavuttaakseen mestaruuden palveluskoirakokeissa koiran tulee saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos.

Yksiluokkaisissa kokeissa tulee kaikkien koirien olla saavuttanut vähintään yksi koemuodon korkein palkintosija ennen piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää.

AJANKOHTA

Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluimmin ennen Suomenmestaruuskilpailuja. Saman koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain samaan aikaan.

OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

Joukkuekilpailussa osallistumisoikeus määräytyy joukkueen asettavan yhdistyksen kotipaikan kennelpiirin mukaan.

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa. Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla valinta tai karsintakoe Suomenmestaruuskilpailuun, osallistuu mestaruuttaan puolustava koira täysivaltaisesti myös tähän valinta/karsintakokeeseen.

KARSINTA

Palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliitolla ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla sekä muissa kokeissa kennelpiirillä on oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin koemuodon sääntöjen mukaisesti.

Karsintaperusteiden on täytyttävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

MUUT OHJEET

Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena määrittää mestaruuden jakoperusteet, jos useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.

MUUTOKSET

Muutokset näihin ohjeisiin tekee Kennelliiton hallitus.