Valtakunnalliset kiertopalkinnot ja tunnustukset

ANOTTAVAT PALKINNOT

Palkinnot on anottava kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä (anomuksessa postileima viim. 31.1.), anomuksen vastaanottaja on ilmoitettu alla kunkin palkinnon yhteydessä. Yhdellä anomuksella useampaa palkintoa anottaessa on anomuksessa täsmennettävä palkinto ja sen perusteluna olevat tulokset. Täsmentämätöntä anomusta ei huomioida.

Anojan on ilmoitettava kaikki mahdolliset tulokset. Järjestön puolesta lisätään ne tulokset, joita ei ole ollut mahdollista saada ennen anomisajan päättymistä.

1. VÄHÄNIITYN METSÄSTYSTORVI, lahj. Aleksanteri Vähäniitty 1959 Vuoden parhaalle nuorelle koiralle, joka on alle 3 vuotta saavuttaessaan koepalkinnot. Koirien välisen keskinäisen paremmuuden ratkaisee SDJ:n hallitus vertaamalla palkintojen laatua ja määrää suhteessa koekäynteihin. Kahden tasavertaisen koiran kesken paremmuuden ratkaisee I palkintojen lukumäärä. Jos I palkintoja on yhtä monta, II ja III palkintoja samoin kuin koekäyntejä yhtä monta, ratkaisee pistemäärä. Anomukset sihteerille.

2. VUODEN KULTADREEVERI. ARVO JA PLAKETTI Vuoden kultadreeverin arvoa on anottava jalostustoimikunnalta tammikuun loppuun mennessä. Jalostustoimikunta valitsee kultadreeveriuroksen ja -nartun anomusten ja ATK-ajon pisteiden perusteella. Valinnassa otetaan huomioon kaikkien jälkeläisten kalenterivuoden aikana saavuttama koe- ja näyttelytuloksista saatujen pisteiden keskiarvo. Keskiarvo lasketaan erikseen näyttely- ja koetuloksille jälkeläiskohtaisesti, minkä jälkeen pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee koetulosten parempi pistemäärä.

Pisteitä koira saa:
Näyttely

 • Erinomainen 5 pist.
 • Erittäin hyvä 3 pist.
 • Hyvä 2 pist.
 • Tyydyttävä 1 pist.
 • Hylätty 0 pist.

Lisäpisteitä saa

 • MVA 5 pist.
 • SDJ:n erikoisnäyttelyn ROP 5 pist.
 • Vuoden Voittaja 5 pist.

Koetulokset

 • DRAJ/DKAJ 1 7 pist.
 • DRAJ/DKAJ 2 5 pist.
 • DRAJ/DKAJ 3 3 pist.
 • muut tulokset 1 pist.
 • DRAJ/DKAJ 0 tai – ei tuo pisteitä.

Lisäpisteitä saa:

 • KVA ja kettuvalio 10 pist.
 • Vuoden ajomestari 10 pist.
 • Maaotteluvoittaja 10 pist.
 • Kennelpiirin mestari 5 pist.

Urosten jälkeläisten pitää olla vähintään kolmesta nartusta, narttujen kahdesta eri pentueesta. Kaikista yli vuoden ikäisistä elossa olevista jälkeläisistä pitää vähintään 40 % olla palkittu näyttelyissä tai kokeissa.

4. VUODEN KASVATTAJA. ARVO JA PLAKETTI Vuoden kasvattajan arvoa on anottava jalostustoimikunnalta tammikuun loppuun mennessä. Jalostustoimikunta valitsee vuoden kasvattajan anomusten ja ATK-ajon antamien pisteiden perusteella. Valinnassa otetaan huomioon kaikkien näyttelyissä ja kokeissa palkittujen kasvattien kalenterivuoden aikana saavuttama koe- ja näyttelytuloksista saatujen pisteiden keskiarvo. Keskiarvo lasketaan erikseen näyttely- ja koetuloksille jälkeläiskohtaisesti, minkä jälkeen pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee koetulosten parempi pistemäärä. Anojalla on oltava vähintään kaksi pentuetta ja kymmenen kasvattamaansa pentua. Kaikista yli vuoden ikäisistä elossa olevista kasvateista pitää vähintään 40 % olla palkittu näyttelyssä tai kokeissa.

Pisteitä kasvattaja saa:
Näyttely

 • Erinomainen 5 pist.
 • Erittäin hyvä 3 pist.
 • Hyvä 2 pist.
 • Tyydyttävä 1 pist.
 • Hylätty 0 pist.

Lisäpisteitä saa:

 • MVA 5 pist.
 • Kasvattajaluokka 1 5 pist.
 • SDJ:n erikoisnäyttelyn ROP 5 pist.
 • Vuoden Voittaja 5 pist.

Koetulokset

 • DRAJ/DKAJ 1 7 pist.
 • DRAJ/DKAJ 2 5 pist.
 • DRAJ/DKAJ 3 3 pist.
 • muut tulokset 1 pist.
 • DRAJ/DKAJ 0 tai – ei tuo pisteitä.

Lisäpisteitä saa:

 • KVA ja kettuvalio 10 pist.
 • Vuoden ajomestari 10 pist.
 • Maaotteluvoittaja 10 pist.
 • Kennelpiirin mestari 5 pist.

5. VÄINÖN KIERROS; lahj. Väinö Kekkonen Jännevirta 1987. Jalostuksellisesti parhaalle nartulle, näyttely- ja koetulokset. Katkeaa sille, kenen nimi viimeisenä mahtuu. Nartun ikä korkeintaan 10 vuotta (elossa oleva) Jälkeläisillä pitää olla tuloksia kokeista ja/tai näyttelyistä, jotta palkintoa voi hakea.

Pisteitä annetaan seuraavasti:

 • KVA = 15 p
 • DRAJ 1 = 10 p
 • DRAJ 2 = 8 p
 • DRAJ 3 = 6 p
 • Tulokseton käynti ei tuo pisteitä
 • MVA = 10 p
 • Näyttelyn laatumaininta erinomainen = 5 p
 • Näyttelyn laatumaininta erittäin hyvä = 3 p
 • Näyttelyn laatumaininta hyvä = 2 p
 • Näyttelyn laatumaininta tyydyttävä = 1 p

Pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan nartun kaikkien syntyneiden pentujen lukumäärällä. Siitä saatu keskiarvolukema on tulos, jonka perusteella palkinto jaetaan. Anomukset jalostustoimikunnan puheenjohtajalle tammikuun loppuun mennessä. 

6.TOSINAURUN POKAALI Lahjoittaja Tapio Jääskelä

(Paras AJOK-tulos)

 1. Kiertopalkinnosta kisailevat DREEVERIT, jotka ovat saavuttaneet AJOK- kokeen sääntöjen mukaisen KOETULOKSEN kalenterivuoden aikana.
 2. Tasatuloksen sattuessa toiseksi paras AJOK-tulos tai DRAJ-kokeen parempi tulos ratkaisee.
 3. Palkinnon lahjoittaja EI voi osallistua.
 4. Edellisen vuoden kilpailuun tulokset ilmoitetaan SDJ:n sihteerille 31.01. mennessä.

7. ”KAURISTAULU” Lahjoittaja Kennel Mehtäapu

VUODEN PARAS KAURISKOIRA

Jaetaan vuosittain parhaan DRAJ-tuloksen, ajoeläimenä kauris, ajaneelle suomalaisen omistamalle dreeverille. Koiran omistajan tulee olla SDJ:n jäsen.

Jos kenellekään ei ole DRAJ-tulosta kauriille, jaetaan palkinto parhaalle suomalaisen omistaman dreeverin kauristulokselle, joka on ajettu Ruotsissa tai Norjassa.

Tulokset tarkistetaan Koiratietokannasta.

Tämä sääntö tulee säilyttää taulun mukana.

Kiertopalkinnon kierron päättämisestä päättää Kennel Mehtäapu.

8. JÖSSEN MALJA Lahjoittaja Eeva Hyytiäinen 2020

VUODEN PARAS JÄNISKOIRA

Jaetaan vuosittain kolmen parhaan DRAJ-tuloksen, ajoeläimenä jänis, ajaneelle suomalaisen omistamalle dreeverille. Koiran omistajan tulee olla Suomen Dreeverijärjestön jäsen.

Tuloksiin EI LASKETA mukaan SM-kisoissa ajettuja tuloksia. Sitä vastoin Suomessa ajettu Pohjoismaiden mestaruusottelun tulos hyväksytään mukaan. Tulokset huomioidaan ajalta 1.1.-31.12.

Jos kenellekään ei ole kolmea DRAJ-tulosta jänikselle, palkinto jää sinä vuonna jakamatta.

Tulokset tarkistetaan Koiratietokannasta. Lahjoittaja tarkistaa tulokset niin kauan kuin kykenee.

Mikäli pistemäärä on sama useammalla koiralla, ratkaisee paras yksittäinen tulos.

Mikäli sekään ei ratkaise voittajaa, nuorempi koira voittaa.

Palkinto jaetaan Suomen Dreeverijärjestön vuosikokouksessa.

Saajan tulee kaiverruttaa laattaan koiran nimi ja pistemäärä, millä palkinto on saatu.

Tämä sääntö tulee säilyttää pokaalin mukana.

Kiertopalkinnon kierron päättämisestä päättää lahjoittaja.

Tähtivalio

Koiranomistaja voi anoa TÄHTIVALION tai TÄHTIVALIO-K:n arvoa Suomen Dreeverijärjestön hallitukselta. Mukaan on liitettävä kopiot koepöytäkirjoista, jos järjestöllä ei vielä ole tuloksia käytettävissään.

Koiran on oltava käyttövalio tai kettukäyttövalio. Koiran on ajettava kaksi (2) kertaa DRAJ-1 tai DKAJ-1 tulos kokeessa peräkkäisinä päivinä. Koiran pitää ajaa kahdesti peräkkäiset ykköset eli yhteensä neljä (4) lisäykköstä. Tähtivalioon ei hyväksytä koko kauden DRAJ-tuloksia.

Tähtivalion arvon saaneelle annetaan SDJ:n myöntämä kunniakirja. Arvoa ei merkitä rekisterikirjaan. Kaikki tähtivalion arvon saavuttaneiden koirien nimet julkaistaan vuosittain lehdessä sekä vuosikirjassa. Kunniakirja jaetaan vuosikokouksessa.

Tähtivalion arvoa voi anoa takautuvasti v. 2008 tuloksista lähtien.

Hyväksytty SDJ:n hallituksen kokouksessa 16.6.2018.

Tähtivalioksi on hyväksytty seuraavat koirat:
 • Arosuon Ellu FI33939/11
 • Hunajan Ultra-Driven FI24989/10
 • Koosen Petro FI24041/10
 • Himotun Aikku FI21409/14
 • Pupuvaaran Helmeri FI40963/17
 • Karioonhiiren Kajo FI25715/11