Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun tämänhetkisestä tilasta, jonka dreeverijärjestö laatii ja Suomen Kennelliitto hyväksyy. Tavoiteohjelma on laadittava jokaiselle rodulle, jossa on rekisteröity yli 50 pentua viimeisen viiden vuoden aikana.

Tavoiteohjelma sisältää mm. tietoa rodun terveydestä, käyttöominaisuuksista ja ulkomuodosta. Tavoiteohjelmassa otetaan kantaa asioihin, joihin kasvatustyössä tulisi kiinnittää huomiota. Tavoiteohjelma sisältää myös rotujärjestön tärkeimmät suositukset jalostuskoirille sekä PEVISA-ohjeistuksen, jota käytetään muun muassa apuna tavoiteohjelman tavoitteisiin pääsyssä. PEVISA-ohjeen (ja myös Kennelliiton koirarekisteriohjeen) on täytyttävä, mikäli kasvattaja haluaa rekisteröidä pennut FI-rekisteriin.

Lähde: Suomen Kennelliitto ry