Kennelliiton kaikkia kokeita koskevat ohjeet

Koepöytäkirja

Ylituomarihaku

Valionarvosäännöt


Yleistä

Ajokokeiden tarkoitus on arvostella dreeverien käyttöominaisuuksia ajavana koirana metsästysolosuhteissa. Tarkoitus on saada tietoa jalostusta varten ja tarjota harrastajille kilpailu- ja yhteistoimintamahdollisuuksia. Ajoeläiminä ovat jänis, kettu, metsäkauris, valkohäntäpeura sekä kuusipeura, lisäksi sallitaan Bassetkerhon alaisille roduille ja alppienajokoiralle villisika kokokauden kokeissa. Kokeet ovat käytännössä aina yksipäiväisiä (SM-koe tekee poikkeuksen).

Kokeisiin saa osallistua 9 kk täyttäneellä rekisteröidyllä dreeverillä tai bassetilla, jonka rokotukset ovat kunnossa ja joka on tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai mikrosirulla. Koira saa osallistua ilman näyttelytulosta kunnes se on ajanut ensimmäisen 1-palkintoon oikeuttavan tuloksen, sen jälkeen näyttelytulos vaaditaan. Kokeisiin ei saa osallistua tarttuvaa tautia sairastava koira, kiimainen narttu (poislukien kokokauden koe), eikä narttu 30 vrk ennen penikoimista eikä 42 vrk sen jälkeen.

Kokeen kulku

Kokeessa on ylituomari, joka valvoo että koe sujuu sääntöjen mukaan. Jokaiselle koiralle arvotaan koemaasto ja tuomarit. Mukana voi olla myös palkintotuomariharjoittelijoita. Lisäksi on varamaasto/maastoja, jota ovat käytettävissä ylituomarin luvalla, mikäli varsinaisen koemaaston käyttö estyy. Koiranohjaajana voi toimia muukin henkilö kuin koiranomistaja.

Koiralla on päivän aikana yhteensä 4 tuntia hakuaikaa. Ensimmäisen ajon päätyttyä toiselle erälle jää hakuaikaa käytettäväksi se, mitä ensimmäisen haun jälkeen on neljästä tunnista käyttämättä.

Hakevaa koiraa ei saa auttaa ajoeläimen liikkeelle saamisessa. Koiraa ei saa häiritä ajon ja hukan aikana. Koiralla on kaksi ajoerää, toinen 120 minuuttia ja toinen 60 minuuttia, koiranohjaaja valitsee kumpi käytetään ensin. Hyväksytty ajoaika saadaan vähentämällä ajoajasta 5 minuutin tai sitä pidemmät hukat. Yli 40 minuutin hukan jälkeen koiraa voidaan ohjailla maastossa toiseen paikkaan sitä kytkemättä.

Koiranohjaaja voi valita koiralleen myös kettukoetuloksen (DKAJ). Ajoeläin täytyy todeta ketuksi. Ajoeriä on vain yksi, erän pituus on 120 minuuttia. Pisteet kertyvät erillisen ajoaikataulukon mukaan.

Koetta vakavasti häiritsevien esteiden sattuessa koiranohjaajalla on oikeus ottaa koira kiinni ja päättää jatketaanko samaa ajoerää, vai siirrytäänkö uudelle erälle. Vakavia häiriöitä ovat mm. koiran joutuminen vaaralliselle tielle, vieraan koiran sekaantuminen ajoon tai sivullisen ampuma ajoeläin.

Koe voidaan keskeyttää mm. silloin jos koira on sairas. Koira voidaan sulkea kokeesta, jos se ajaa liian kauan poroa, peuraa tai hirveä, tai tuomarit eivät voi koirasta johtuvista syistä seurata ajoa (esim. aivan liian runsas tai niukka äänenanto).. Myös koiranomistajan tahalliset rikkeet voivat johtaa koiran sulkemiseen.

Arvosteluperusteet:

Koiran ominaisuudet arvostellaan asteikolla 0-5 seuraavissa kohdissa:

 • Haku
 • Ylösotto ja äänenanto yöjäljellä
 • Ajovarmuus ja hukkatyöskentely
 • Haukun kuuluvuus ja sointi
 • Haukun luonne
 • Tottelevaisuus ja yhteistyö
 • Kokonaisvaikutelma.

Pisteet: 0 = hylkäävä, 1 = heikko, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä ja 5 = kiitettävä.

Ominaisuuspisteet yht. = erien ja tuomarien antamien pisteiden keskiarvo.

Lisäksi annetaan jalostukselliset lisätietonumerot seuraavissa kohdissa:

 • Haun laajuus
 • Äänenanto yöjäljellä
 • Ajotapa
 • Äänenanto hukalla
 • Metsästysinto

Lisätiedot ovat ns. koodinumeroita, joiden selitteet löytyvät sääntökirjan ohjeosiosta. Ne annetaan kokonaisin numeroin ja molemmilla tuomareilla on oltava erässä samat numerot.

Ihannetapauksessa haku on reipasta ja järjestelmällistä, ylösotto määrätietoinen (ylössaantiin johtava lievä herättely on plussaa), ajo rauhallista ja sitkeää, hukkatyöskentely järjestelmällistä, haukku rauhallista ja kertovaa, kuuluvaa, sointuvaa ja useampiäänistä, koira on ohjattavissa ja tulee kutsuttaessa.

Ajoajasta voi saada maksimissaan 65 pistettä .

Esimerkkejä ajopisteistä:

 • 60 minuutin ajo antaa 21.67 pistettä
 • 90 minuutin ajo antaa 32.50 pistettä
 • 120 minuutin ajo antaa 43.33 pistettä
 • 150 minuutin ajo antaa 54.17 pistettä

1 ajominuutti = n. 0.36 pistettä.

Lopullinen pistemäärä tulee yhteenlasketuista ajo- ja ominaisuuspisteistä.

1. palkinnon saa vähintään 75 pisteellä
2. palkinnon saa 60 pisteellä
3.palkinnon saa 45 pisteellä

Suomen Bassetkerhon alaisille roduille omat palkintosijoihin oikeuttavat pisterajat:

 • 1. 60 p. 2 . 50 p. 3. 40 p.

Parhaan käsityksen ajokoesäännöistä saa osallistumalla palkintotuomarikurssille. Kursseja järjestetään vuosittain joka kennelpiirissä, yleensä syksyisin. Tietoja kursseista voi kysellä aktiiviharrastajilta tai katsoa esim. Dreeveri-lehdestä tai Koiramme-lehdestä. On hyvä käydä kurssi pentua hankkiessa tai silloin kun oma koira on opetusiässä. Kurssin tiedoista on hyötyä myös oman koiran opettamisessa metsästys- ja koekumppaniksi. Koejärjestäjät auttavat yleensä mielellään alkuun ajokoeharrastuksessa (esim. tuomarien hankinnassa auttamalla)!

Tervetuloa ajokokeisiin!!!

Sääntökirjan teksteistä koonneet
Tapio ja Tarja Tammela
Uuteen sääntöön pohjautuen muokannut
Lauri Peippo