SDJ:n historiaa

Suomen Dreeverikerho syntyi 11. 12.1955 Helsingissä pidetyssä perustavassa kokouksessa, jossa oli läsnä fil.tri ”dreeverirodun isä” N.H. Ygberg Ruotsista ja nelisenkymmentä asianharrastajaa eri puolilta maata.

Ruotsin Dreeverikerho tuki monin eri tavoin dreeverikantamme vahvistamista tarkoituksella saada täällä koulutettua uusia verilinjoja vaikeissa maasto-olosuhteissa ja hyvien metsämiesten käsissä. Ruotsi lahjoitti meille yli 20 dreeverinpentua ja antoi siitosapua sekä lähetti metsästyskoe- ja näyttelytuomareita lukuisiin tilaisuuksiin. Tämä yhteistyö on jatkunut hedelmällisenä meidän päiviimme saakka.

Harrastuksen laajetessa Suomen Dreeverikerhon nimi muutettiin v. 1971 Suomen Dreeverijärjestöksi.

Suomen Dreeverikerhon toiminta on suuntautunut heti alkuaan koetoimintaan ja sen ohella näyttelyihin tarkoituksella seurata ja ohjata jalostustoimintaa.

SDJ on hyväksytty Suomen Kennelliiton jäseneksi v. 1956.

Suomeen ensimmäisen dreeverin toi P.0 Salokannel vuonna 1952. Tästä dreeverikanta alkoi lisätuonneilla.

Seuraavina vuosikymmeninä dreeveri saavutti Suomessa oman kannattajajoukkonsa, joka on vienyt rotua eteenpäin humaanin metsästystavan omaavien henkilöiden metsästyskoirana.

Dreevereitä rekisteröidään vuosittain n. 200 – 250 kpl. Suomessa arvioidaan dreevereitä olevan 2500-3000.

Puheenjohtajat:

 1. S.O. Lindgren 1955-59
 2. Pentti Rautsi -60
 3. Frans Bruun -61-62
 4. Kari Räsänen -63-67
 5. Kauko Toivonen -68
 6. Heikki Kulmala -69
 7. Pentti Rautsi -70-74
 8. Esko Haaranen -75-79
 9. Erkki Koppelomäki -80-81
 10. Bengt Wärekoski -82-91
 11. Kari Hyytiäinen -92-94
 12. Stig Sundman -95-2003
 13. Esa Niemi 2004-2009
 14. Jouni Ryyti 2010
 15. Jarkko Latvanen 2011-2013
 16. Ari Taskinen 2014-2017
 17. Timo Nurmiluoto 2018-2019
 18. Jouko Mustonen 2020-2022
 19. Lauri Peippo 2023-