Skip to main content

Lähiaikoina on tullut esille useita kysymyksiä koskien 9.4.2022 hyväksytyn DRAJ/DKAJ-koulutusohjeen (Palkintotuomarien ja ylituomarien koulutus sekä pätevöiminen ja toiminta dreeverien ajokokeissa) vaikutuksista tuomarien arvosteluoikeuteen.

Ohjeen palkintotuomareita koskevassa osassa III kohta d todetaan:

Arvostelu- ja palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heille voitaisiin antaa uusia tehtäviä. Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutukseen tai toimittava dreeverien ajokokeissa koiranohjaajana tai kilpailijana vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Kyseinen ohje velvoittaa jokaista DRAJ/DKAJ-tuomariksi pätevöitynyttä osallistumaan toimintaan vähintään kahden vuoden välein, joko

  1. Toimimalla tuomarina tai
  2. Osallistumalla koiran ohjaajana kokeeseen tai
  3. Käymällä jatkokoulutuksessa

Muutoin tuomari menettää arvosteluoikeutensa, ts. hän ei saa toimia tuomarina MISSÄÄN koemuodossa (DRAJ/DKAJ-kortti oikeuttaa toistaiseksi tuomaroimaan vain DRAJ/DKAJ-kokeissa)

Lisäksi on huomioitava, että yleisen käytännön mukaisesti tällaiset uutena säädettävät ohjeet eivät tule voimaan takautuvasti. Kahden vuoden laskeminen alkoi siis 9.4.2022 eteenpäin, ei siitä aiemmin!

Yhteenveto: Jokaisella DRAJ/DKAJ-tuomarilla on arvosteluoikeus toiminnastaan riippumatta 9.4.2024 asti. Tämän jälkeen heidän on täytettävä koulutusohjeen asettamat ehdot.

Lisätietoja:

saantojakoulutus.sdj(at)gmail.com
sdj.paakouluttaja(at)gmail.com