Skip to main content
Jalostustiedotteet

Pentueen rekisteröinti

By Päivitetty 21.12.202121 joulukuun, 2021No Comments

Muistutamme kasvattajia, että Suomen Kennelliiton koiranrekisteriohjeen (1.1. 2017 -31.12.2018) mukaisesti kaikki pennut pentueesta on rekisteröitävä. Määräyksen rikkomuksesta Kennelliitto voi asettaa kasvattajalle väliaikaisen rekisteröintikiellon.

Kohta 3.1: ”Koko pentue on rekisteröitävä samanaikaisesti sähköisesti Omakoira-palvelun kautta tai asianmukaisesti täytetyn ja kasvattajan allekirjoittaman pentueilmoituksen perusteella”

Kohta 5.1: ” Tietoja voidaan muuttaa kasvattajan esittämän kirjallisen oikaisupyynnön perusteella seuraavasti:

– Vanhempien tietoja tai pentueeseen kuuluvien koirien lukumäärää koskevat korjaukset voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän polveutumistutkimuslausunnon perusteella (ks. kohta 4.2).”

Koiranomistajan ja –haltijan perussäännön kohdan 8 mukaan ”Pennut on rekisteröitävä ja tunnistusmerkittävä Kennelliiton voimassaolevan koiranrekisteriohjeen mukaisesti”.

Kohta 5.1 tarkoittaa, että pentueeseen on polveutumistutkimuksen jälkeen mahdollista lisätä rekisteröinti, mikäli se on jäänyt tekemättä.

Kasvattaja voi rekisteröidä EJ-rekisteriin pennun, jossa kasvattajan mielestä on sellainen vika tai ominaisuus, ettei koiraa tule käyttää jalostukseen. Rotujärjestö suosittelee, että selkeän hylkäävän värivirheen tai terveyssyyn omaavat pennut rekisteröitäisiin EJ-rekisteriin, joka jättää ne jalostuksen ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi häntämutka, vakavat kehityshäiriöt, maksanväri, valkovoittoisuus tai herasilmä. Mikäli kasvattaja omasta halustaan rekisteröi pennun EJ-rekisteriin, on maksu samansuuruinen kuin FI-rekisteröinnissä.

Pentue voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, mikäli kyseessä on nartun kuudes pentue tai yli 8- vuotias narttu on pennutettu ilman voimassaolevaa eläinlääkärin todistusta (ell. todistus oltava tehty ennen astutusta). EJ-rekisteröintiä käytetään myös, mikäli yhdistelmän sukusiitosprosentti ylittää 25% tai jommallakummalla vanhemmalla on virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos. Mikäli pentue rekisteröidään EJ-rekisteriin puuttuvien todistusten tai terveystulosten perusteella, on rekisteröintimaksu kaksinkertainen.

Kennelliiton koiranrekisteriohje sekä muuta hyödyllistä tietoa löytyy osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi