Skip to main content

Osallistumisoikeuden muutos 1.1.2024 alkaen

Kennelliiton valtuusto on päättänyt, että penikoineen nartun osallistumisoikeutta kokeisiin ja kilpailuihin rajataan 1.1.2024 alkaen siten, että koiran osallistuminen on kielletty 75vrk penikoinnin jälkeen. Muutos astuu voimaan kaikkiin koemuotoihin riippumatta kokeiden voimassaolevista säännöistä.

MEJÄ-rotumestaruusottelun sääntömuutos & ottelu 2023

Hallitus on muuttanut Rotu-MEJÄ -ottelun sääntöä koirien valinnan osalta. Muutettu sääntö mahdollistaa otteluun valinnan myös AVO-koirien osalta, milloin VOI-luokan koiria ei ilmoittaudu tarpeeksi. Myös tuloksettomat koirat voidaan huomioida valinnassa, mikäli tuloksellisia koiria ei ilmoittaudu tarpeeksi. Tutustu sääntöön täällä.

Ottelu 2023 järjestetään Satakunnassa Nakkilassa 6.8., lisätietoa täällä.

YT-jatkokoulutuksien muutos

Hallitus on päättänyt muuttaa käytäntöä ylituomarien jatkokoulutusvaatimuksien osalta. Koulutusohjeen mukaisesti ylituomarin on osallistuttava vähintään joka toiseen hänelle suunnattuun koulutustilaisuuteen. 

Jatkossa vuosittain järjestetään yksi etäkoulutustilaisuus, joka on suunnattu kaikille ylituomareille. Lähikoulutustilaisuudet koulutusalueilla jatkuvat nykyisen käytännön mukaisesti. 

Näin ollen jokaisen ylituomarin tulee osallistua koulutustilaisuuteen vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi hallitus linjasi, että ylituomarin on osallistuttava vähintään joka toiseen hänelle suunnattuun lähikoulutustilaisuuteen, eli vähintään neljän vuoden välein.

Muutos tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Koekauden teema

Tulevan koekauden teemaksi päätettiin ajonopeuden tarkkailu. Pääkouluttaja tulee antamaan tarkemmat ohjeet teeman toteuttamisesta ennen koekauden alkua.

Blogi

Puheenjohtajan blogi on otettu jälleen käyttöön, ja se löytyy osoitteesta dreeveri.blog. Blogia käytetään ajankohtaisista asioista laajempisanaiseen tiedottamiseen sekä muista dreeveritoimintaa koskevista asioista viestimiseen.