Poikkeuskäytännöt kokeiden osallistumisessa ja järjestämisessä syksyllä 2021

Kennelliiton hallitus tarkisti kokouksessaan 6.5.2021 koronapandemian takia tekemiään linjauksia kuluvalle vuodelle. Poikkeusajan linjaukset koe- ja kilpailutoiminnassa jatkuvat 31.12.2021 saakka.

Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 31.12.2021 saakka lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla.

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi osallistua 31.12.2021 saakka poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta.

Lue lisää


Ajoeläimen toteamisen ohjeen päivitys

Hallitus on kokouksessaan 24.7.2021 tarkentanut 20.7.2019 antamaansa ohjetta ajoeläimen toteamisesta

Vanha ohje kuului seuraavasti:
”Ajoeläimen toteaminen on lähes välttämätöntä. Edelleen eläin on jänis, kunnes toisin todetaan. ”

Uusittu ohje on:
”Ajoeläimen toteaminen tehdään ensisijaisesti näkö- tai jälkihavainnoista. Mikäli ajettavasta ei saada näkö- tai jälkihavaintoa, merkataan ajoeläimeksi se, jonka koeryhmä ylituomarin kanssa toteaa ajotapahtumien ja paikallisen riistakantojen tuntemuksen perusteella todennäköisimmin olevan kyseessä.”


Tarkentavia tulkintaohjeita

Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2020 seuraavat tulkintaohjeet DRAJ/DKAJ-sääntöihin ja ohjeisiin liittyen:

a) Tracker Artemis -tutkan ääninäyteominaisuus

Aäninäyte-toiminnolla saatava tieto koiran ajamisesta voidaan tulkita ohjeiden edellyttämäksi paikannuslaitteeseen soittamiseksi. Tuomarien on varmistuttava, että heille soitettava ääninäyte on tilattu varmasti koeteltava koiran laitteesta.

b) Ajon alkamisen toteaminen paikannuslaitteesta

Ajon alku voidaan todeta paikannuslaitteeseen soittamalla. Tuomarien on pyrittävä viipymättä kuulemaan ajoa myös ilman paikannuslaitetta. Jos ajoa ei kuulla lainkaan ilman paikannuslaitetta, se lasketaan menetetyksi hakuajaksi.

c) Hakunumeron antaminen lyhyissä hauissa

– Mikäli hakua ennen yöjäljen löytymistä tai ylösottoa ehtii tapahtua niin vähän aikaa, etteivät tuomarit voi arvostella hakua, merkataan hakunumeroksi – (viiva). Tällöin koirakohtaiseen pöytäkirjaan tuleva hakunumero määräytyy vain toisen erän haun mukaan.
– Mikäli haut ovat molemmissa erissä näin lyhyet ja kumpaakaan ei voida arvostella, voidaan koiranohjaajan niin halutessa koetella koiraa koeajan päätyttyä sen aikaa oletusti tyhjässä maastonkohdassa, että haku voidaan arvostella. Tällöin koiraa ei voida haun takia sulkea kokeesta. Mikäli koiranohjaaja ei halua koetella hakua koeajan jälkeen, annetaan koiralle päivän hakunumeroksi 3 ja lisätietoihin kerrotaan hakunumeron syy.


Uudistetut koulutuspaketit

Uusille säännöille sovitettu palkintotuomarin peruskoulutus- sekä koetoimitsija 2-koulutuspaketti on nyt saatavissa. Jatkokoulutuksissa voidaan käyttää alempaa sivulta löytyvää jatkokoulutuspakettia, joka on myös uudistettu mm. sallittujen ajoeläinten osalta.

KOULUTTAVA YLITUOMARI! Pyydä koulutuspakettia sääntö- ja koulutustoimikunnalta saantojakoulutus.sdj(at)gmail.com


Sähköinen koetallennusjärjestelmä

Dreeverijärjestöllä on käytössä DRAJ/DKAJ-kokeisiin sähköinen tallennus, joka toteutetaan Koiratietokanta-palvelun avulla. Koiratietokanta tuo myös mahdollisuuden tarkastella mm. koetuloksia monipuolisemmin suoraan internetin välityksellä.

Kennelliiton päätöksellä DRAJ ja DKAJ-kokeista ei enää vastaanoteta paperilla täytettyjä koetuloksia, vaan tiedot tulee lähettää vain sähköistä järjestelmää käyttäen. Täten Suomen Dreeverijärjestö ohjeistaa, että sähköisen koetallennuksen käyttö on lähtökohtaisesti pakollista tästä eteenpäin. Järjestön ajokokeiden vastaanottajan työtaakan helpottamiseksi tästä voidaan poiketa vain, mikäli koetulosten tallentaminen sähköisesti ei järjestäjän puolesta onnistu jonkin ylivoimaisen esteen takia.

Sähköisen tallennuksen myötä kokeita ei enää lähetetä piireille tarkastukseen, vaan suoraan järjestön ajokokeiden vastaanottajalle.

Koetallennusohjelman voit ladata Koiratietokannan sivuilta.
Muista tarkistaa ohjelman versio ennen kokeen alkua, ja ladata uusin versio!

Yleiset ohjeet ohjelman peruskäyttöön löytyvät tästä linkistä.

DRAJ-tallennuksen ohjeet (8/2019) löytyvät tästä linkistä.
Ohje päivittyy, mikäli tarkentavia/selventäviä kirjauksia tarvitaan, tarkista yltä päivityspäiväys.


Tarkentava ohjeistus DRAJ-sääntöihin sorkkaeläinten myötä

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.7.2019

DRAJ-kokeiden sallitut ajoeläimet ovat jänis, kettu, metsäkauris, valkohäntäpeura ja kuusipeura. Lisäksi sallitaan villisika Suomen Bassetkerhon alaisille roduille ja alppienajokoirille kokokauden kokeissa.

Koejärjestäjät

Järjestäjä voi rajata kokeista ajoeläimiä, jos koemaastoissa niiden ajattaminen ei ole luvallista.

Suositellaan, että kokeissa olisi mahdollista ajattaa aina kaikkia eläimiä, joiden ajattaminen on maastoissa luvallista.

Ajoeläinten rajaamiselle pitäisi olla aina perusteltu syy. Järjestäjän omat mieltymykset eivät ole hyvä peruste.

Lumi- tai muiden keliolosuhteiden muuttuminen sorkkaeläimille eläinsuojelullisesti vaarallisiksi on velvoittava syy rajata ko. eläimet pois kokeesta, myös lyhyellä varoitusajalla.

Kokeeseen ilmoittautujalle on kerrottava, mitä eläimiä on mahdollisesti rajattu kokeesta pois.

Metsäkauriin sekä valkohäntä- ja kuusipeuran ajattaminen on tällä hetkellä kielletty 31.1 jälkeen.

Ylituomarit/maastotuomarit

Ryhmätuomarin tulee kysyä ennen irtilaskua, mitkä ajoeläimet koiranohjaaja hyväksyy koiransa suoritukseen.

Koiranohjaajan/koejärjestäjän rajatessa pois ajoeläimiä, niiden haku/ajo käsitellään Palkintotuomarin ohjeiden pykälän 2.2 kohdan 8 mukaisesti (Kohtuuton häiriö).

Eläimen toteaminen tulee suorittaa varoen säikyttämästä ajettavaa.

Ylösoton venyminen sorkkaeläimelle tulee arvostella ankarammin kuin tassueläimille. Herättelyä sallitaan enemmän, mutta merkataan lisätietoihin saman ohjeen mukaisesti kuin aiemmin.

Sorkkaeläimen karkotessa hyvin kauas, koira saattaa jättää ajon. Metsästysintoa ei tule arvostella heikentävästi, ellei koira tämän jälkeen lopeta tarmokasta työskentelyä uuden ajettavan löytämiseksi.

Ajoerän ajoeläin on se, mitä koira on ko. erässä ajanut pidemmän aikaa.

Mikäli jonkin erän ajoeläin on sorkkaeläin, tulos merkataan S-merkillä koepöytäkirjan huomautuksia-sarakkeeseen, sähköisessä koetallennusjärjestelmässä merkintä tulee automaattisesti kirjattaessa ajoeläin Muu.


Jatkokoulutuspaketti

Powerpoint-muotoinen jatkokoulutuspaketti ylituomareille ladattavaksi koulutuksia varten.