Skip to main content
Koulutustiedotteet

Tarkentava ohjeistus DRAJ-sääntöihin sorkkaeläinten myötä

By Päivitetty 21.12.202121 joulukuun, 2021No Comments

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.7.2019

DRAJ-kokeiden sallitut ajoeläimet ovat jänis, kettu, metsäkauris, valkohäntäpeura ja kuusipeura. Lisäksi sallitaan villisika Suomen Bassetkerhon alaisille roduille ja alppienajokoirille kokokauden kokeissa.

Koejärjestäjät

Järjestäjä voi rajata kokeista ajoeläimiä, jos koemaastoissa niiden ajattaminen ei ole luvallista.

Suositellaan, että kokeissa olisi mahdollista ajattaa aina kaikkia eläimiä, joiden ajattaminen on maastoissa luvallista.

Ajoeläinten rajaamiselle pitäisi olla aina perusteltu syy. Järjestäjän omat mieltymykset eivät ole hyvä peruste.

Lumi- tai muiden keliolosuhteiden muuttuminen sorkkaeläimille eläinsuojelullisesti vaarallisiksi on velvoittava syy rajata ko. eläimet pois kokeesta, myös lyhyellä varoitusajalla.

Kokeeseen ilmoittautujalle on kerrottava, mitä eläimiä on mahdollisesti rajattu kokeesta pois.

Metsäkauriin sekä valkohäntä- ja kuusipeuran ajattaminen on tällä hetkellä kielletty 31.1 jälkeen.

Ylituomarit/maastotuomarit

Ryhmätuomarin tulee kysyä ennen irtilaskua, mitkä ajoeläimet koiranohjaaja hyväksyy koiransa suoritukseen.

Koiranohjaajan/koejärjestäjän rajatessa pois ajoeläimiä, niiden haku/ajo käsitellään Palkintotuomarin ohjeiden pykälän 2.2 kohdan 8 mukaisesti (Kohtuuton häiriö).

Eläimen toteaminen tulee suorittaa varoen säikyttämästä ajettavaa.

Ylösoton venyminen sorkkaeläimelle tulee arvostella ankarammin kuin tassueläimille. Herättelyä sallitaan enemmän, mutta merkataan lisätietoihin saman ohjeen mukaisesti kuin aiemmin.

Sorkkaeläimen karkotessa hyvin kauas, koira saattaa jättää ajon. Metsästysintoa ei tule arvostella heikentävästi, ellei koira tämän jälkeen lopeta tarmokasta työskentelyä uuden ajettavan löytämiseksi.

Ajoerän ajoeläin on se, mitä koira on ko. erässä ajanut pidemmän aikaa.

Mikäli jonkin erän ajoeläin on sorkkaeläin, tulos merkataan S-merkillä koepöytäkirjan huomautuksia-sarakkeeseen, sähköisessä koetallennusjärjestelmässä merkintä tulee automaattisesti kirjattaessa ajoeläin Muu.