x

Dreevereiden ajokoesäännöistäKennelliiton kaikkia kokeita koskevat ohjeet
Ajokoesäännöt täydellisenä
AJOK-säännöt
Regler för dreverprov
Koko kauden ajokoe
Maastokortti
Dreeverien ajokokeen koirakohtainen pöytäkirja
Koepöytäkirja ja jatkolomake
Ajokoesäännöt Ruotsi 1.7.2014 alkaen, suomeksi
Ajokoesäännöt Norja 1.9.2014 alkaen, suomeksi


Yleistä

Ajokokeiden tarkoitus on arvostella dreeverien käyttöominaisuuksia ajavana koirana metsästysolosuhteissa. Tarkoitus on saada tietoa jalostusta varten ja tarjota harrastajille kilpailu- ja yhteistoimintamahdollisuuksia. Ajoeläiminä ovat jänis ja kettu. Kokeet ovat käytännössä aina yksipäiväisiä (SM-koe tekee poikkeuksen).

Kokeisiin saa osallistua 9 kk täyttäneellä rekisteröidyllä dreeverillä tai bassetilla, jonka rokotukset ovat kunnossa ja joka on tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai mikrosirulla. Koira saa osallistua avoimeen luokkaan ilman näyttelytulosta, voittajaluokkaan osallistuessa näyttelytulos vaaditaan. Kokeisiin ei saa osallistua tarttuvaa tautia sairastava koira, kiimainen narttu, eikä narttu 30 vrk ennen penikoimista eikä 42 vrk sen jälkeen.

Kilpailuluokkia on kaksi, avoin luokka ja voittajaluokka. Kun koira on saanut avoimessa luokassa 1. palkinnon, se siirtyy voittajaluokkaan.

Kokeen kulku

Kokeessa on ylituomari, joka valvoo että koe sujuu sääntöjen mukaan. Jokaiselle koiralle arvotaan koemaasto ja tuomarit (avoimessa luokassa yksi tuomari, voittajaluokassa kaksi tuomaria). Mukana voi olla myös palkintotuomariharjoittelijoita. Lisäksi on varamaasto/maastoja, jota ovat käytettävissä ylituomarin luvalla, mikäli varsinaisen koemaaston käyttö estyy. Koiranohjaajana voi toimia muukin henkilö kuin koiranomistaja.

Hakuerä kestää 2 tuntia. Avoimessa luokassa on yksi hakuerä + tarvittaessa yksi ylimääräinen hakuerä. Voittajaluokan koiralla on kaksi hakuerää + tarvittaessa ylimääräinen erä.

Hakevaa koiraa ei saa auttaa jäniksen tai ketun liikkeelle saamisessa. Koiraa ei saa häiritä ajon ja hukan aikana. Koira saa ajaa ajoeläintä 120 minuuttia jonka jälkeen erä päättyy. Voittajaluokassa toinen ajoista on 60 minuutin mittainen, koiranohjaaja valitsee kumpi. Hyväksytty ajoaika saadaan vähentämällä ajoajasta yli 5 minuutin hukat. Yli 40 minuutin hukka on ns. "kenraalihukka", jonka jälkeen ajoerä on lopetettava.

Koiranohjaaja voi valita koiralleen myös kettukoetuloksen (DKAJ). Ajoeläin täytyy todeta ketuksi. Ajoeriä on vain yksi, erän pituus on 120 minuuttia. Pisteet kertyvät avoimen luokan ajoaikataulukon mukaan.

Koetta vakavasti häiritsevien esteiden sattuessa koiranohjaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä ajo. Vakavia häiriöitä ovat mm. koiran joutuminen vaaralliselle tielle, vieraan koiran sekaantuminen ajoon tai sivullisen ampuma ajoeläin. Hylätyn ajon tilalle annetaan ylimääräinen erä.

Koe voidaan keskeyttää mm. silloin jos koira on sairas tai tuomarit eivät voi koirasta johtuvista syistä seurata ajoa (esim. aivan liian runsas tai niukka äänenanto). Koira voidaan sulkea kokeesta, jos se ajaa liian kauan poroa, peuraa tai hirveä. Myös koiranomistajan tahalliset rikkeet voivat johtaa kokeen keskeyttämiseen.

Arvosteluperusteet:

Koiran ominaisuudet arvostellaan asteikolla 1-5 seuraavissa kohdissa:

 • Haku
 • Ylösotto (jäljen löydyttyä)
 • Ajovarmuus ja hukkatyöskentely
 • Haukku(haukkupisteet)
 • Haukun luonne
 • Tottelevaisuus ja yhteistyö ohjaajan kanssa
 • Kokonaisvaikutelma.
Pisteet: 1 = heikko, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä ja 5 = kiitettävä.

Ominaisuuspisteet yht. = erien ja tuomarien antamien pisteiden keskiarvo.

Ihannetapauksessa haku on reipasta ja järjestelmällistä, ylösotto määrätietoinen (ylössaantiin johtava lievä herättely on plussaa), ajo rauhallista ja sitkeää, hukkatyöskentely järjestelmällistä, haukku rauhallista ja kertovaa, kuuluvaa, sointuvaa ja useampiäänistä, koira on ohjattavissa ja tulee kutsuttaessa.

Ajoajasta voi saada maksimissaan 65 pistettä . Avoimessa luokassa ei kerry ajopisteitä alle 45 minuutin ajosta. Voittajaluokassa ei anneta pisteitä alle 60 minuutin kokonaisajoajasta (kumpikin erä yhteenlaskettuna).

Esimerkkejä ajopisteistä:

Avoin luokka:

 • 45 minuutin ajo antaa 24.38 pistettä (keskimääräisillä ominaisuuspisteillä yltää 3. palkintoon)
 • 60 minuutin ajo antaa 32.50 pistettä
 • 90 minuutin ajo antaa 48.75 pistettä
Avo-luokassa 1 ajominuutti = n. 0.54 pistettä.

Voittajaluokka:

 • 60 minuutin ajo antaa 21.67 pistettä
 • 90 minuutin ajo antaa 32.50 pistettä
 • 120 minuutin ajo antaa 43.33 pistettä
 • 150 minuutin ajo antaa 54.17 pistettä
Voi-luokassa 1 ajominuutti = n. 0.36 pistettä.

Lopullinen pistemäärä tulee yhteenlasketuista ajo- ja ominaisuuspisteistä.

1. palkinnon saa vähintään 75 pisteellä, jos haukkupisteitä on vähintään 3
2. palkinnon saa 60 pisteellä
3.palkinnon saa 45 pisteellä

Suomen Bassetkerhon alaisille roduille omat palkintosijoihin oikeuttavat pisterajat:

 • AVO 1 55 p. AVO 2 45 p. AVO 3 35 p.
 • VOI 1 60 p. VOI 2 50 p. VOI 3 40 p.
Parhaan käsityksen ajokoesäännöistä saa osallistumalla palkintotuomarikurssille. Kursseja järjestetään vuosittain joka kennelpiirissä, yleensä syksyisin. Tietoja kursseista voi kysellä aktiiviharrastajilta tai katsoa esim. Dreeveri-lehdestä tai Koiramme-lehdestä. On hyvä käydä kurssi pentua hankkiessa tai silloin kun oma koira on opetusiässä. Kurssin tiedoista on hyötyä myös oman koiran opettamisessa metsästys- ja koekumppaniksi. Koejärjestäjät auttavat yleensä mielellään alkuun ajokoeharrastuksessa (esim. tuomarien hankinnassa auttamalla)!

Tervetuloa ajokokeisiin!!!

Sääntökirjan teksteistä koonneet
Tapio ja Tarja TammelaYLÖS