x

Jalostustoimikunnan kuulumisiaJalostustoimikunnalta

Pentueen rekisteröinti

Muistutamme kasvattajia, että Suomen Kennelliiton koiranrekisteriohjeen (1.1. 2017 -31.12.2018) mukaisesti kaikki pennut pentueesta on rekisteröitävä. Määräyksen rikkomuksesta Kennelliitto voi asettaa kasvattajalle väliaikaisen rekisteröintikiellon.

Kohta 3.1: ”Koko pentue on rekisteröitävä samanaikaisesti sähköisesti Omakoira-palvelun kautta tai asianmukaisesti täytetyn ja kasvattajan allekirjoittaman pentueilmoituksen perusteella”

Kohta 5.1: ” Tietoja voidaan muuttaa kasvattajan esittämän kirjallisen oikaisupyynnön perusteella seuraavasti:

– Vanhempien tietoja tai pentueeseen kuuluvien koirien lukumäärää koskevat korjaukset voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän polveutumistutkimuslausunnon perusteella (ks. kohta 4.2).”

Koiranomistajan ja –haltijan perussäännön kohdan 8 mukaan ”Pennut on rekisteröitävä ja tunnistusmerkittävä Kennelliiton voimassaolevan koiranrekisteriohjeen mukaisesti”.

Kohta 5.1 tarkoittaa, että pentueeseen on polveutumistutkimuksen jälkeen mahdollista lisätä rekisteröinti, mikäli se on jäänyt tekemättä.

Kasvattaja voi rekisteröidä EJ-rekisteriin pennun, jossa kasvattajan mielestä on sellainen vika tai ominaisuus, ettei koiraa tule käyttää jalostukseen. Rotujärjestö suosittelee, että selkeän hylkäävän värivirheen tai terveyssyyn omaavat pennut rekisteröitäisiin EJ-rekisteriin, joka jättää ne jalostuksen ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi häntämutka, vakavat kehityshäiriöt, maksanväri, valkovoittoisuus tai herasilmä. Mikäli kasvattaja omasta halustaan rekisteröi pennun EJ-rekisteriin, on maksu samansuuruinen kuin FI-rekisteröinnissä.

Pentue voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, mikäli kyseessä on nartun kuudes pentue tai yli 8- vuotias narttu on pennutettu ilman voimassaolevaa eläinlääkärin todistusta (ell. todistus oltava tehty ennen astutusta). EJ-rekisteröintiä käytetään myös, mikäli yhdistelmän sukusiitosprosentti ylittää 25% tai jommallakummalla vanhemmalla on virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos. Mikäli pentue rekisteröidään EJ-rekisteriin puuttuvien todistusten tai terveystulosten perusteella, on rekisteröintimaksu kaksinkertainen.

Kennelliiton koiranrekisteriohje sekä muuta hyödyllistä tietoa löytyy osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi

Keuhkoödeemakoirien sukulaisten jalostus

Jalostustoimikunta muistuttaa, että hallituksen päätöksellä (18.12.2016) koiraa ei suositella jalostukseen, mikäli sen vanhemmilla, täyssisaruksilla tai jälkeläisillä on todettu ödeemaa.

Kennelliiton kysely koirien terveydenhuolto-ohjelmasta

Kennelliitto on julkaissut kyselyn koirien terveydenhuolto-ohjelmasta.
Pääset kyselyyn tästä.

Keuhkopöhöstä asiaa

Ruotsissa on tehty laajaa tutkimusta keuhkopöhön esiintymisestä dreeverirodussa ja sitä periyttävistä koirista. Ruotsinkielisen artikkelin aiheesta voit lukea täältä
Mikäli epäilet koirallasi keuhkopöhöä, muista täyttää keuhkopöhölomake, jonka löydät jalostuslomakkeista.

Uudet suositusrajat

Hallitus hyväksyi 14.2.2016 linjauksen jalostuksen käytön enimmäisrajoista: Koiraa ei suositella jalostukseen jos sen pentumäärä ylittää 30 ennenkuin jälkeläisillä on riittävästi näyttöä. Ehdoton yläraja on Suomessa 50 jälkeläistä ja Pohjoismaissa 125 jälkeläistä.

Dreeverin värit

Kennelliitossa on siirrytty SDJ:n jalostoimikunnan lausunnon jälkeen käyttämään rekisteröinnissä rodun kotimaan värimääritteitä:

  • kolmivärinen
  • mustavalkoinen
  • punavalkoinen

Tämä selkeyttää käytäntöä muun muassa tilanteissa, joissa käytetään jalostukseen tuontikoiria, joiden väriksi on rekisteröity jo aiemminkin punavalkoinen. Tilanteissa, joissa pennun väri poikkeaa selvästi rotumääritelmän sallituista väreistä voidaan pennun väri merkitä totuudenmukaisesti esim. maksanruskea tai valkovoittoinen (yli 50% valkoista) ja koira rekisteröidään EJ-rekisteriin.

Vastaa terveyskyselyyn !

Auta keräämään tietoa rotusi terveystilanteesta, vastaa koirien terveyskyselyyn! Kennelliiton terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rotujen yleistä terveydentilaa. Kyselyn avulla saadaan tietoa myös sellaisista sairauksista, joille ei ole Kennelliiton virallisia tutkimuksia koskevia tutkimusohjeita tai -käytäntöjä. Kyselyyn annetut vastaukset kertyvät Kennelliitolle. Kennelliitto koostaa vastauksista rotukohtaisia yhteenvetoja jaettavaksi rotujärjestöille ja -yhdistyksille, lisäksi niitä voidaan julkaista Kennelliiton toimesta. Koirakohtaisia vastauksia tai omistajien tietoja ei luovuteta eikä julkaista. Kyselyssä kuitenkin pyydetään koiran tunnistetiedot, koska ne mahdollistavat useampien samasta koirasta annettujen vastausten yhdistämisen sekä aineiston tarkemman tilastollisen analysoinnin. Kyselyssä tarvittavat koiran tunnistetiedot voi tarkistaa esim.jalostustietojärjestelmästä tai koiran rekisteritodistuksesta. Pakollisen tunnistusmerkinnän kohdassa voi tarvittaessa mainita, että koiralla ei ole mikrosirua tai tatuointia. Kertynyt tieto auttaa rodun terveyden edistämisessä. Kyselyyn pääset Kennelliiton sivuilta: Koiran terveys
b

Yhteenveto dreeverin terveyskyselystä. Tulokset 3.3.2015 mennessä
Keuhkopöhö (ödeema)

Mikä keuhkopöhö on?

Keuhkopöhön ( keuhkoödeema, ruotsiksi lungödem) käytetään myös nimeä jahtiödeema (jaktödem) tavallisimmat oireet ovat hengitysvaikeudet metsästyksen yhteydessä tai heti sen jälkeen sekä epänormaali väsymys. Välittömästi jahdin jälkeen koira vaikuttaa useimmiten väsyneemmältä kuin terveen koiran odottaisi olevan. Muutaman tunnin ajan metsästyksen päättymisen jälkeen voi tavallisesti kuulla ja nähdä koiran vähän yskivän ja joskus koira istuu mieluummin kuin makaa ja pitää kuonoaan yläviistossa. Koira hengittää nopeita ja syviä hengenvetoja, jopa 60-100 vetoa minuutissa. ( Hengitysfrekvenssin laskeminen tulee tehdä koiran maatessa tai istuessa paikallaan, helpoiten pienen matkan päästä laskien hengenvedot minuutin ajan.) Tilanne kestää n. 4 tuntia, joskus jopa 2 vuorokautta metsästyksen jälkeen. Useimmiten koira parantuu itsestään, mutta tilanne saattaa pahentua ja joskus koira voi jopa menehtyä muutaman vuorokauden kuluessa. Jos koiralla on suuria hengitysvaikeuksia tulee ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Jos koirallasi on ilmennyt edellisen kuvauksen mukaisia oireita, ole hyvä ja täytä lomake ja lähetä se jalostustoimikunnan puheenjohtajalle. Ilmoita myös saako tiedot julkistaa.Mitä rodullemme on tapahtunut viime vuosina!

(Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki 24.03.2011 SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön)

Artikkeli PDF-liitetiedostona

YLÖS