x

Sääntö- ja koulutustoimikunta tiedottaaSähköinen koetallennusjärjestelmä

Dreeverijärjestö ottaa käyttöön DRAJ/DKAJ-kokeisiin sähköisen tallennuksen, joka toteutetaan Koiratietokanta-palvelun avulla. Koiratietokanta tuo myös mahdollisuuden tarkastella mm. koetuloksia monipuolisemmin suoraan internetin välityksellä.

Toistaiseksi sähköisen tallennuksen käyttäminen ei ole pakollista, mutta se on vahvasti suositeltavaa tietojen välittymisen sujuvuuden takia. Kokokauden kokeet vaativat ylituomareilta toimenpiteitä, joista heitä ohjeistetaan erikseen.

Sähköisen tallennuksen myötä kokeita ei enää lähetetä piireille tarkastukseen edes paperiversioina, vaan suoraan järjestön ajokokeiden vastaanottajalle.

Koetallennusohjelman voit ladata Koiratietokannan sivuilta.
Muista tarkistaa ohjelman versio ennen kokeen alkua, ja ladata uusin versio!

Yleiset ohjeet ohjelman peruskäyttöön löytyvät tästä linkistä.

DRAJ-tallennuksen ohjeet (8/2019) löytyvät tästä linkistä.
Ohje päivittyy, mikäli tarkentavia/selventäviä kirjauksia tarvitaan, tarkista yltä päivityspäiväys.Tarkentava ohjeistus DRAJ-sääntöihin sorkkaeläinten myötä

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.7.2019

DRAJ-kokeiden sallitut ajoeläimet ovat jänis, kettu, metsäkauris, valkohäntäpeura ja kuusipeura. Lisäksi sallitaan villisika Suomen Bassetkerhon alaisille roduille ja alppienajokoirille kokokauden kokeissa.

Koejärjestäjät

Järjestäjä voi rajata kokeista ajoeläimiä, jos koemaastoissa niiden ajattaminen ei ole luvallista.

Suositellaan, että kokeissa olisi mahdollista ajattaa aina kaikkia eläimiä, joiden ajattaminen on maastoissa luvallista.

Ajoeläinten rajaamiselle pitäisi olla aina perusteltu syy. Järjestäjän omat mieltymykset eivät ole hyvä peruste.

Lumi- tai muiden keliolosuhteiden muuttuminen sorkkaeläimille eläinsuojelullisesti vaarallisiksi on velvoittava syy rajata ko. eläimet pois kokeesta, myös lyhyellä varoitusajalla.

Kokeeseen ilmoittautujalle on kerrottava, mitä eläimiä on mahdollisesti rajattu kokeesta pois.

Metsäkauriin sekä valkohäntä- ja kuusipeuran ajattaminen on tällä hetkellä kielletty 31.1 jälkeen.

Ylituomarit/maastotuomarit

Ryhmätuomarin tulee kysyä ennen irtilaskua, mitkä ajoeläimet koiranohjaaja hyväksyy koiransa suoritukseen.

Koiranohjaajan/koejärjestäjän rajatessa pois ajoeläimiä, niiden haku/ajo käsitellään Palkintotuomarin ohjeiden pykälän 2.2 kohdan 8 mukaisesti (Kohtuuton häiriö).

Ajoeläimen toteaminen on lähes välttämätöntä. Edelleen eläin on jänis, kunnes toisin todetaan.

Eläimen toteaminen tulee suorittaa varoen säikyttämästä ajettavaa.

Ylösoton venyminen sorkkaeläimelle tulee arvostella ankarammin kuin tassueläimille. Herättelyä sallitaan enemmän, mutta merkataan lisätietoihin saman ohjeen mukaisesti kuin aiemmin.

Sorkkaeläimen karkotessa hyvin kauas, koira saattaa jättää ajon. Metsästysintoa ei tule arvostella heikentävästi, ellei koira tämän jälkeen lopeta tarmokasta työskentelyä uuden ajettavan löytämiseksi.

Ajoerän ajoeläin on se, mitä koira on ko. erässä ajanut pidemmän aikaa.

Mikäli jonkin erän ajoeläin on sorkkaeläin, tulos merkataan S-merkillä koepöytäkirjan huomautuksia-sarakkeeseen, sähköisessä koetallennusjärjestelmässä merkintä tulee automaattisesti kirjattaessa ajoeläin Muu.Jatkokoulutuspaketti

Powerpoint-muotoinen jatkokoulutuspaketti ylituomareille ladattavaksi koulutuksia varten.

Lataa tästä
Koulutus uusien ajokoesääntöjen osalta

Ryhmätuomarit ja palkintotuomarit:

Myös palkintotuomareita koulutetaan ympäri Suomea, ryhmätuomarina toimisen edellytyksenä on jatkokoulutukseen osallistuminen tai toimiminen palkintotuomarina ns. kakkostuomarina.

Paikalliskerhot huom!

Kerhoja pyydetään anomaan palkintotuomareiden jatkokoulutuksia kennelpiireiltä ns. nonstop-periaatteella, jolloin niitä voidaan järjestää joustavasti tarpeen mukaan.
Pääkouluttaja tekee koulutuspaketin, jonka perusteella ylituomarit (käytyään yt- jatkokoulutuksen) kouluttavat yhtenäisesti ko. tilaisuuksissa.

YLÖS