x

Hallituksen tiedotuksia

Hallituksen pöytäkirjat tästä UUSI

Tiedotus sääntöuudistuksesta

Avaa sivu tästä.


KOEOHJEITA

Kokeen ylituomarin tulee valvoa toimintaohjeen mukaisesti koirien arvonta maastoon, jonka on tapahduttava puolueettomasti ja avoimesti. Arvonnan jälkeen hänen on tarkistettava tuomarien jääviys ennen tuomariryhmien hyväksymistä maastoihin. Mikäli koiralle sattuu jäävi tuomari, tuomaria vaihdetaan, ei maastoa.

Kokeen ylituomarin tulee puhuttelussaan muistuttaa siitä, että koepäivän pituutta ei saa venyttää turhaan. Palkintotuomarin toimintaohjeissa, kohdassa ryhmänjohtajan tehtävät sanotaan selkeästi että: Ryhmänjohtaja pitäköön huolen, että ryhmän paluu maastosta kokeiden keskuspaikkaan tapahtuu viivytyksettä. Tämä tarkoittaa koko koetapahtumaa, myös erien välistä aikaa.

Metsästysinnosta tehdään merkintä myös Suomen Bassetkerhon alaisille roduille dreeverin ohjeen mukaisesti.

Hallitus on hyväksynyt vuosikokouksen valtuuttamana seuraavan AJOK/BEAJ-kokeiden mukaisen paikantimen käyttöohjeen:

PAIKANNUSLAITTEEN KÄYTTÖ ARVOSTELUN APUVÄLINEENÄ AJOKOKEESSA/KETUNAJOKOKEESSA

Yleistä:

Tuomariryhmän on ensisijaisesti pystyttävä seuraamaan koiran työskentelyä niin tuntumassa, ettei apuvälineitä tarvita arvostelussa. Paikannuslaite auttaa tuomariryhmää pääsemään koiran tuntumaan. Paikannuslaitteen käyttö arvostelun tukena vaatii sen, että vähintään toinen tuomareista tuntee laitteen käytön. Tuomarin on itse todettava tapahtumat laitteesta. Ennen irtilaskua koiranohjaaja päättää, käytetäänkö paikannuslaitetta arvostelun apuvälineenä. Mikäli paikannuslaitetta käytetään apuvälineenä, se tapahtuu tuomareiden päätöksen mukaisesti. Merkintä paikannuslaitteen käytöstä arvostelukorttiin. Paikannuslaitetta käytetään arvostelun apuvälineenä koiran haun ja haukun arvostelussa, sekä ajon seuraamiseen erityistapauksissa. Haun seuraamisessa voidaan todeta haun laajuus ja milloin koira löytää yöjäljen. Haukun arvostelun tukena voidaan todeta haukun kuuluvuus. On kuitenkin huomioitava tuulen suunta, maaston muoto, metsän tiheys ja laatu, sekä onko puissa lunta. Tapahtumat ovat kuitenkin kaikissa tapauksissa todennettava maastossa ilman apulaitteita.

Ajon seuraaminen paikannuslaitteesta:

Tuomariryhmän on todettava ennen koiran irtilaskua, että puhelimesta soitettava numero toimii koekoiran pantaan. Tuomariryhmän on kaikin tavoin pyrittävä asettumaan maastoon niin, että kuulevat koiran ajon koko koe-erien ajan, sekä pystyvät seuraamaan koiran työskentelyä. Mikäli olosuhteista tai muista seikoista johtuen koiran ajo etenee kuulumattomiin, voidaan koiran paikannuslaitteeseen soittaa. Tuomari kuuntelee ajon puhelimesta ja tekee merkinnät maastokorttiin. Tuomariryhmä merkitsee tarkasti maastokorttiin (sahalaitaviivalla) minkä kohdan ajosta ovat kuunnelleet puhelimella. Ajoksi ei hyväksytä haukunilmaisimen eikä haukkulaskurin ilmaisemaa haukkutietoa. Mikäli koiran ajoa ei koe-erän aikana kuulla muuten kuin paikannuslaitteeseen soittamalla, ei sitä hyväksytä ajoksi. Kulunut aika luetaan hakuaikaan.26.5.2014 Kennelliiton päivittämät
käyttöluokkavaatimukset näyttelyyn ilmoitettaessa:

Dreevereillä DRAJ-AVO3 tai DKAJ-AVO3 tulos.

Sama tulosvaatimus on kansainvälisen muotovalion arvoon eli C.I.B.

Suomen muotovalioksi dreeveri voi tulla DRAJ-VOI2 tuloksella tai DKAJ-AVO1 ja DKAJ-AVO2 tuloksella.

Alppienajokoiralla tulosvaatimus käyttöluokkaan on MEJÄ-AVO1 tai VAHI1 tai DRAJ-AVO3 tai DKAJ-AVO3.

Alppienajokoiran muotovaliovaatimus on MEJÄ-AVO1 tai VAHI1 tai DRAJ-AVO1 tai DKAJ-AVO1.

Kansainvälisen muotovalionarvon se saa tuloksella DRAJ-AVO3 tai DKAJ-AVO3.

YLÖS