x

Hallituksen tiedotuksia

Hallituksen pöytäkirjat/tiedotteet tästä
Hallituksen pöytäkirjoja ei enää julkaista. Niiden sijaan julkaistaan tiedotteita aika ajoin.

SM-kisojen valintakriteerit ja kisoissa sallitut ajoeläimet

Suomen Dreeverijärjestö ry: hallituksen kokouksessa 6.11.2019 keskusteltiin laajasti sekä tulevien SM-kisojen valintakriteereistä että SM-kisoissa sallituista ajoeläimistä.

Pohjanmaan Dreeverikerho on ehdottanut että SM-kisoissa 2020 on kaikki sääntöjen mahdollistamat ajoeläimet sallittu. Koska SDJ on SM-kisojen virallinen järjestäjä, joka viime kädessä tekee päätökset kisassa hyväksytyistä ajoeläimista, SM-kisassa 2020 sallituista ajoeläimistä päätettiin äänestää. Äänestyksen jälkeen (7 ääntä kaikki ajoeläimet ja 5 ääntä ei sorkkaeläimiä) hyväksyttiin vuoden 2020 SM-kisoissa ajoeläimiksi kaikki sallitut ajoeläimet.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2019 jälkeisten dreeverien SM-kisojen osanottajien valintakriteerit. Vaihtoehtoina olivat sääntötoimikunnan esitys (enintään yksi S-tulos ja vähintään kaksi jänistulosta), kauristoimikunnan esitys (valinnat maantieteellisesti lohkoittain, ei rajattuja ajoeläimiä) sekä kahden hallituksen jäsenen esitys (ei muutosta nykyiseen valintasääntöön, kaikki DRAJ-kokeessa sallitut ajoeläimet).

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin sääntötoimikunnan esitys (10 ääntä) vastaan kauristoimikunnan esitys (3 ääntä). Toisessa äänestyksessä äänestettiin hallituksen jäsenien esitys (4 ääntä) vastaan sääntötoimikunnan esitys ( 9 ääntä).

Äänestyksen perusteella uusi SM-kisan valintasääntö löytyy SDJ:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.dreeveri.fi/saannot2.htm.

Puheenjohtajan blogi

Järjestö on ottanut nopeampaa tiedotusta varten käyttöön puheenjohtajan blogin, jossa kerrotaan järjestössä meneillään olevista asioista sekä niistä nopeaa tiedotusta tarvitsevista asioita, jotka olisivat seuraavan lehden ilmestymiseen mennessä jo "myöhässä".

Blogin löydät osoitteesta dreeveri.blog.

Tähtivalio

Koiranomistaja voi anoa TÄHTIVALION tai TÄHTIVALIO-K:n arvoa Suomen Dreeverijärjestön hallitukselta. Mukaan on liitettävä kopiot koepöytäkirjoista, jos järjestöllä ei vielä ole tuloksia käytettävissään.

Koiran on oltava käyttövalio tai kettukäyttövalio. Koiran on ajettava kaksi (2) kertaa DRAJ-1 tai DKAJ-1 tulos kokeessa peräkkäisinä päivinä. Koiran pitää ajaa kahdesti peräkkäiset ykköset eli yhteensä neljä (4) lisäykköstä. Tähtivalioon ei hyväksytä koko kauden DRAJ-tuloksia.

Tähtivalion arvon saaneelle annetaan SDJ:n myöntämä kunniakirja. Arvoa ei merkitä rekisterikirjaan. Kaikki tähtivalion arvon saavuttaneiden koirien nimet julkaistaan vuosittain lehdessä sekä vuosikirjassa. Kunniakirja jaetaan vuosikokouksessa.

Tähtivalion arvoa voi anoa takautuvasti v. 2008 tuloksista lähtien.

Hyväksytty SDJ:n hallituksen kokouksessa 16.6.2018.

26.5.2014 Kennelliiton päivittämät
käyttöluokkavaatimukset näyttelyyn ilmoitettaessa:

Dreevereillä DRAJ-AVO3 tai DKAJ-AVO3 tulos.

Sama tulosvaatimus on kansainvälisen muotovalion arvoon eli C.I.B.

Suomen muotovalioksi dreeveri voi tulla DRAJ-VOI2 tuloksella tai DKAJ-AVO1 ja DKAJ-AVO2 tuloksella.

Alppienajokoiralla tulosvaatimus käyttöluokkaan on MEJÄ-AVO1 tai VAHI1 tai DRAJ-AVO3 tai DKAJ-AVO3.

Alppienajokoiran muotovaliovaatimus on MEJÄ-AVO1 tai VAHI1 tai DRAJ-AVO1 tai DKAJ-AVO1.

Kansainvälisen muotovalionarvon se saa tuloksella DRAJ-AVO3 tai DKAJ-AVO3.

YLÖS