x

SM-kisojen valintasäännöt osallistujilleSM-kilpailujen valintasäännöt, noudatetaan vuoden 2020 kisoista alkaen

SDJ-FDK:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2019 hyväksynyt alla olevat säännöt koirien valinnasta SM-kilpailuihin.

SM-kilpailuun valitaan valintapisteiden perusteella 12 koiraa. Edellisvuoden mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.

Seuraavien 12 koiran ja varakoirien osallistumisoikeus ja -järjestys määräytyy seuraavasti:

 • kolmen koetuloksen, jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kolmelta eri ylituomarilta, yhteenlaskettu pistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee parhaan kokeen tulos.
 • valinnassa otetaan huomioon vain Suomessa saavutetut DRAJ-tulokset. Tuloksista enintään yksi saa olla saavutettu säännöissä/ohjeissa hyväksytyn sorkkaeläimen (S) ajosta. Valinnassa ei oteta huomioon mitään kokokauden kokeessa saavutettua tulosta.
 • tulokset on saavutettu edellisen vuoden SM-kilpailun jälkeen, enintään yksi SM-kilpailua edeltävältä koekaudelta.
 • koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa.
 • kilpailuun ilmoitettavalta koiralta vaaditaan käyttövalionarvon mahdollistava näyttelytulos.
 • Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsijatoimikunnan puheenjohtajalle.

Valinnassa kokeen ajattamiseläimeksi määräytyy se ajoeläin, josta koko kokeessa tulee enemmän ajopisteitä. Tulkinta koskee valintasääntöjen kohtaa, jonka mukaan tuloksista enintään yksi saa olla saavutettu säännöissä/ohjeissa hyväksytyn sorkkaeläimen (S) ajosta. (Hallitus 19.8.2020)SM-kilpailujen valintasäännöt, voimassa vuoden 2018 kisoista alkaen
Uttagningsdirektiv till FM-tävlingarna, giltigt fr.o.m FM-tävlingen 2018

SDJ-FDK:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt alla olevat säännöt koirien valinnasta SM-kilpailuihin.

SM-kilpailuun valitaan valintapisteiden perusteella 12 koiraa. Edellisvuoden mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.

Seuraavien 12 koiran ja varakoirien osallistumisoikeus ja -järjestys määräytyy seuraavasti:

 • kolmen koetuloksen, jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kolmelta eri ylituomarilta, yhteenlaskettu pistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee parhaan kokeen tulos.
 • valinnassa huomioidaan vain Suomessa saavutetut DRAJ –tulokset (ei hyväksytä koko kauden kokeessa ajettuja tuloksia. Siirtymäaikana vuosina 2017-2018 hyväksytään DRAJ VOI tulokset, ei AVO tuloksia)
 • valinnassa huomioidaan vain Suomessa saavutetut voittajaluokan tulokset.
 • tulokset on saavutettu edellisen vuoden SM-kilpailun jälkeen, enintään yksi edelliseltä koekaudelta.
 • koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa.
 • kilpailuun ilmoitettavalta koiralta vaaditaan käyttövalionarvon mahdollistava näyttelytulos.
 • Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsijatoimikunnan puheenjohtajalle.

SDJ-FDK styrelse har på sitt möte beslutat om följande direktiv för uttagning av hundarna till FM-tävlingarna.

Till tävlingen kallas 12 hundar på basen av urvalspoängen. Förra årets segrare är självberättigad att delta.

De följande 12 hundarnas och reservhundarnas deltagningsrättighet och interna ordning bestämmas följande:

 • tre provresultatens, som har uppnått från två olika kenneldistrikts område eller under tre olika överdomaren, sammanlagda poängssumma. Vid likapoängssumma avgör poängtalet i det bästa provet.
 • i uttagningen observeras endast DRAJ-resultat som har uppnåtts i Finland (resultat som uppnåtts på hela säsongens prov godkänns inte. Under övergångsperioden 2017–2018 godkänns DRAJ-resultat i segrarklass, icke i öppen klass.)
 • i uttagningen observeras bara resultat som har uppnått i Finland från segrarklasset.
 • provresultat bör vara uppnådda efter föregående FM-tävlingar, högst ett av resultaten får vara från föregående säsong.
 • ägaren bör vara finska medborgare.
 • hunden son anmälas i tävlingen, bör ha utställningsresultat, som möjliggöras brukschampiontiteln.
 • anmälningen bör göras elektroniskt minst 13 dagar före FM-tävlingens första provdatum med hjälp av den elektroniska blanketten, som finns för detta ändamål, och skickas som fullständigt ifylld till uttagningskommitténs ordförande.

YLÖS