x

SM-kisojen valintasäännöt osallistujilleSM-kilpailujen valintasäännöt, noudatetaan vuoden 2020 kisoista alkaen

SDJ-FDK:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2019 hyväksynyt alla olevat säännöt koirien valinnasta SM-kilpailuihin.

SM-kilpailuun valitaan valintapisteiden perusteella 12 koiraa. Edellisvuoden mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.

Seuraavien 12 koiran ja varakoirien osallistumisoikeus ja -järjestys määräytyy seuraavasti:

 • kolmen koetuloksen, jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kolmelta eri ylituomarilta, yhteenlaskettu pistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee parhaan kokeen tulos.
 • valinnassa otetaan huomioon vain Suomessa saavutetut DRAJ-tulokset. Tuloksista enintään yksi saa olla saavutettu säännöissä/ohjeissa hyväksytyn sorkkaeläimen (S) ajosta. Valinnassa ei oteta huomioon mitään kokokauden kokeessa saavutettua tulosta.
 • tulokset on saavutettu edellisen vuoden SM-kilpailun jälkeen, enintään yksi SM-kilpailua edeltävältä koekaudelta.
 • koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa.
 • kilpailuun ilmoitettavalta koiralta vaaditaan käyttövalionarvon mahdollistava näyttelytulos.
 • Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsijatoimikunnan puheenjohtajalle.SM-kilpailujen valintasäännöt, voimassa vuoden 2018 kisoista alkaen
Uttagningsdirektiv till FM-tävlingarna, giltigt fr.o.m FM-tävlingen 2018

SDJ-FDK:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt alla olevat säännöt koirien valinnasta SM-kilpailuihin.

SM-kilpailuun valitaan valintapisteiden perusteella 12 koiraa. Edellisvuoden mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.

Seuraavien 12 koiran ja varakoirien osallistumisoikeus ja -järjestys määräytyy seuraavasti:

 • kolmen koetuloksen, jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kolmelta eri ylituomarilta, yhteenlaskettu pistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee parhaan kokeen tulos.
 • valinnassa huomioidaan vain Suomessa saavutetut DRAJ –tulokset (ei hyväksytä koko kauden kokeessa ajettuja tuloksia. Siirtymäaikana vuosina 2017-2018 hyväksytään DRAJ VOI tulokset, ei AVO tuloksia)
 • valinnassa huomioidaan vain Suomessa saavutetut voittajaluokan tulokset.
 • tulokset on saavutettu edellisen vuoden SM-kilpailun jälkeen, enintään yksi edelliseltä koekaudelta.
 • koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa.
 • kilpailuun ilmoitettavalta koiralta vaaditaan käyttövalionarvon mahdollistava näyttelytulos.
 • Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsijatoimikunnan puheenjohtajalle.

SDJ-FDK styrelse har på sitt möte beslutat om följande direktiv för uttagning av hundarna till FM-tävlingarna.

Till tävlingen kallas 12 hundar på basen av urvalspoängen. Förra årets segrare är självberättigad att delta.

De följande 12 hundarnas och reservhundarnas deltagningsrättighet och interna ordning bestämmas följande:

 • tre provresultatens, som har uppnått från två olika kenneldistrikts område eller under tre olika överdomaren, sammanlagda poängssumma. Vid likapoängssumma avgör poängtalet i det bästa provet.
 • i uttagningen observeras endast DRAJ-resultat som har uppnåtts i Finland (resultat som uppnåtts på hela säsongens prov godkänns inte. Under övergångsperioden 2017–2018 godkänns DRAJ-resultat i segrarklass, icke i öppen klass.)
 • i uttagningen observeras bara resultat som har uppnått i Finland från segrarklasset.
 • provresultat bör vara uppnådda efter föregående FM-tävlingar, högst ett av resultaten får vara från föregående säsong.
 • ägaren bör vara finska medborgare.
 • hunden son anmälas i tävlingen, bör ha utställningsresultat, som möjliggöras brukschampiontiteln.
 • anmälningen bör göras elektroniskt minst 13 dagar före FM-tävlingens första provdatum med hjälp av den elektroniska blanketten, som finns för detta ändamål, och skickas som fullständigt ifylld till uttagningskommitténs ordförande.

YLÖS