x

Kennelliiton ohjeet ja lomakkeetDreeverien ajokokeen koirakohtainen pöytäkirja (FI/SE)
MaastokorttiKennelliiton sivuilla on kattava lista erilaisia lomakkeita, joita koiranomistaja tarvitsee. Sieltä löytyy mm. seuraavaa:

Kasvattajasitoumus, kennelnimi ja Vuolasvirta-palkinto

 • Kasvattajasitoumus/Uppfödarförbindelse
 • Kennelnimisääntö/Bestämmelser om kennelnamn
 • Kennelnimianomus/Ansökan om kennelnamn
 • Vuolasvirta-palkinnon anomislomake ja Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt
Jalostus ja kasvatus -säännöt

 • Rokotusmääräykset/Vaccinations bestämmelser
 • Keinosiemennysohje
 • Kennelneuvojaohje
Jalostustoimikunnat, jalostuksen tavoiteohjelma

 • Jalostustieteellisen toimikunnan toimiohje
 • Jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko
 • Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta
Rekisteröintilomakkeet

 • Pentueilmoitus / Litter registration application
 • Ei jalostukseen -rekisteröintilomake
 • Sekarotuisen/rekisteröimättömän koiran omistajatodistushakemus / Ansökan om ägarintyg för blandras / oregistrerad hund
 • Rekisteritodistuksen jäljennöspyyntö / Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
 • Kasvattajaoikeuden (jalostusoikeuden) luovutussopimus / Överlåtelse av uppfödarrätt (avelserätt)
Rekisteröintisäännöt

 • Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö/Grundregler för hundägare och -innehavare
 • Koirarekisteriohje
 • Rekisteröintimaksut
 • Rotukohtaiset erikoisohjeet
Tutkimukset

 • Lähete polveutumis- ja DNA-määritystä varten
 • Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
PEVISA -ohjelma

 • Kyynärniveldysplasian vastustamisen yleissääntö
 • Lonkkaniveldysplasian vastustamisen yleissääntö
 • Perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen yleissääntö
 • Periytyvien sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma
 • Polvilumpioluksaation vastustamisen yleissääntö
Tunnistusmerkintä

 • Tunnistusmerkintäohje

YLÖS