x

LomakkeitaKäytössä olevat lomakkeet:
Katso myös Kennelliiton lomakkeet.
HUOM! Lomakkeiden toiminnassa on havaittu häiriöitä. Mikäli lomake ei toimi, lähetä jalostus- ja terveyslomakkeet sähköpostitse Kari Hyytiäiselle, ja pentuelomakkeet Tenho Pulkkiselle sekä internet-listan osalta Lauri Peipolle. Yhteystiedot löytyvät Toimikunnat-välilehdeltä.

Lomakkeiden käsittelytapaa on muutettu 27.1.2008. Aikaisemmasta poiketen lomaketta ei lähetetä suoraan sähköpostilla tietojen vastaanottajalle, vaan tiedot siirretään lomakekäsittelijän kautta pentuvälitykseen tai jalosustoimikuntaan. Näin lomakkeita voivat lähettää myös ne jäsenet, joiden koneella ei ole sähköpostiohjelmaa asennettuna. Mahdollisista ongelmatilanteista pitää ilmoittaa Laurille.
Muistathan syöttää lomakkeeseen yhteystietosi, jotta voimme ottaa yhteyttä.